WYDARZENIA

WAŻNE INFORMACJE

7 grudnia 2016 (środa) - egzaminy na stopnie kyu PZKT
godz. 17.00 - grupa początkująca
godz. 18.00 - grupa średniozaawansowana i zaawansowana

9 grudnia 2016 (piątek) - egzaminy na stopnie kyu karate shotokan
godz. 18.00 - 20.00

11 grudnia 2016 (niedziela) - WROCŁAW OPEN 2016
         
14 grudnia 2016 (środa) - MIKOŁAJKOWY UNDOKAI 2016

23-31 grudnia 2016 - zimowa przerwa świąteczna, ostatnie treningi w 2016 roku - 21 grudnia 2016 (środa)

 
Od 01.01.2015. każdego ćwiczącego w sekcjach karate tradycyjnego (niezależnie od wieku) obowiązuje indywidualna licencja członkowska Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wysokość składki rocznej w 2016 roku wynosi 40,00 zł.

Osoby zainteresowane opłaceniem licencji poprzez klub proszone są o dokonanie przelewu na rachunek bankowy (ten sam, na które wpłacane są składki) w kwocie 40,00 zł z adnotacją "LICENCJA PZKT 2016" oraz przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na e-mail piotr@ojsw.pl

Wszyscy niepełnoletni ćwiczący w Ośrodku Japońskich Sztuk Walki są zobowiązani do posiadania orzeczenia lekarza, ze specjalizacją z medycyny sportowej, którego wydanie poprzedzone jest wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich.

Brak aktualnych badań uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.
OFICJALNY SPONSOR 
OŚRODKA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI


Centrum Medyczne BIMED
Łódź, ul. Zachodnia 12A