WYDARZENIA
 
 

WAŻNE INFORMACJE

22.06.2016 - ostatnie treningi w Ośrodku Japońskich Sztuk Walki, w roku szkolnym 2015/2016

 
Grafik treningów znajduje się w zakładce TRENINGI -> GRAFIK ZAJĘĆ 2015/2016
 
Od 01.01.2015. każdego ćwiczącego w sekcjach karate tradycyjnego (niezależnie od wieku) obowiązuje indywidualna licencja członkowska Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Wysokość składki rocznej w 2015 roku wynosi 40,00 zł.

Licencję za 2016 (40,00 zł), zgodnie z uchwałą Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, należy opłacić do końca 2015.
Osoby zainteresowane opłaceniem licencji poprzez klub proszone są o dokonanie przelewu na rachunek bankowy (ten sam, na które wpłacane są składki) w kwocie 40,00 zł z adnotacją "LICENCJA PZKT 2016".

Wszyscy niepełnoletni ćwiczący w Ośrodku Japońskich Sztuk Walki są zobowiązani do posiadania orzeczenia lekarza, ze specjalizacją z medycyny sportowej, którego wydanie poprzedzone jest wykonaniem specjalistycznych badań lekarskich.

Brak aktualnych badań uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.


SPONSORZY OŚRODKA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI